Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

Organisatie

Ziekenhuislocatie Bethesda vormt samen met het Scheper en Refaja het ziekenhuis van Treant Zorggroep. Treant Zorggroep levert zorg vanuit 3 ziekenhuislocaties en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg in de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal.

Ziekenhuislocatie Bethesda is een algemeen ziekenhuis dat met een capaciteit van 242 bedden een zo volledig mogelijk pakket aan medisch-specialistische zorg, onderzoek en behandeling biedt. Er werken ruim 1.000 betrokken medewerkers en 80 ondernemende medisch specialisten. Ons verzorgingsgebied telt ongeveer 75.000 mensen.

Bethesda staat voor kwaliteit en persoonlijke zorg. Goed, snel en persoonlijk, dat zijn de waarden waar wij in ons dagelijks werk naar streven. Drie belangrijke waarden die de kwaliteit van de zorg bepalen. We bieden een breed pakket aan basiszorg. In ons ziekenhuis doen medewerkers en medisch specialisten met grote betrokkenheid hun werk. We willen de patiënt zo goed en snel mogelijk helpen. Dat kan in ons ziekenhuis want de lijnen zijn kort. De artsen werken onderling intensief samen. En houden nauw contact met huisartsen en andere zorgverleners in de regio.

Investeren in kwaliteit

Treant Zorggroep, waar ziekenhuislocatie Bethesda onderdeel van is, heeft een hoge solvabiliteit. Door onze goede financiële positie kunnen we investeren in de kwaliteit van onze zorg en werken we met moderne middelen.

Samenwerking

Samenwerking is vanzelfsprekend. We hebben nauwe contacten met de huisartsen in ons verzorgingsgebied. Ook met specialistische centra hebben we nauwe contacten zodat we kunnen doorverwijzen als we de kennis niet in huis hebben.

Toegankelijk gebouw

Ziekenhuislocatie Bethesda is gevestigd in een goed toegankelijk gebouw met een prachtige entree. We zijn goed bereikbaar via de A28. Voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers hebben we uitstekende parkeergelegenheid.

Treant Zorggroep

Ziekenhuislocatie Bethesda is onderdeel van Treant Zorggroep. Bnnen onze zorggroep bundelen we de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg. Bij ons kunnen de 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor de best mogelijke zorg. Zorg die past bij hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op vervolgzorg. Onze 250 medisch specialisten en 6.500 medewerkers zetten zich daar volledig voor in. Wij zijn er trots op dat we geaccrediteerd zijn voor onze ziekenhuiszorg en verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg. Samen met onze partners zorgen we voor zorg dicht bij huis als het kan, verder weg als nodig is.

Fusie met Scheper Ziekenhuis en Refaja ziekenhuis

Het zorglandschap in Nederland verandert in hoog tempo. De zorg in Nederland moet beter en goedkoper. De druk op ziekenhuizen neemt toe door oplopende kwaliteitseisen, selectief contracteren door zorgverzekeraars en strengere eisen van banken. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, zoeken veel ziekenhuizen in Nederland samenwerking met elkaar. Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen hebben besloten om proactief in te spelen op de ontwikkelingen in de zorg en fuseerden daarom per 1 januari 2012. Het doel: goede ziekenhuiszorg voor de inwoners van Drenthe beschikbaar en bereikbaar houden. In 2013 is een derde ziekenhuis toegetreden tot de zorggroep en is besloten dat de 3 ziekenhuizen samen verder gaan als 1 ziekenhuis met 3 ziekenhuislocaties.

Treant Zorggroep

Zorggroep Leveste Middenveld heet vanaf 1 januari 2015 Treant Zorggroep.

Treant Zorggroep - Jaardocument 2015
Jaardocument Treant Zorggroep 2015 (2).pdf
download pdf (2,71 MB) pdf