Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van (toekomstige) patiënten en cliënten van het ziekenhuis. Zij geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg raken. Op deze manier zorgt de cliëntenraad er mede voor dat de patiënt de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Ons motto luidt: “Meesturen in het belang van de patiënt”

Cliëntenraden zijn bij wet ingesteld en hebben de functie de positie van de patiënt en cliënt te versterken (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).

Wat doet de Cliëntenraad?

De leden van de Cliëntenraad kijken vanuit het standpunt van de patiënt/cliënt naar de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis en naar voorgenomen plannen en veranderingen.

De Cliëntenraad toetst plannen aan het patiëntenbelang en geeft het bestuur van het ziekenhuis gevraagd en ongevraagd advies. Dit kan gaan over diverse onderwerpen op drie terreinen die wettelijk zijn vastgesteld:

  • Voeding
  • Kwaliteit van de zorg
  • Veiligheid

Daarnaast zet zij activiteiten in gang die voor de patiënt/cliënt van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van spiegelgesprekken en het stellen van specifieke vragen in het patiënttevredenheidsonderzoek. De cliëntenraad neemt regelmatig deel aan diverse werkgroepen binnen het ziekenhuis, om de invalshoek vanuit de patiënt/cliënt te versterken.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Contact
Zie ook
Columns personeelsblad
Ervaringsdeskundigheid: dé bron voor verbetering zorgverlening
download pdf (162,20 KB) pdf
Patiënten aan het woord: doen!
download pdf (215,24 KB) pdf
Gastheerschap
download pdf (135,93 KB) pdf
De menselijke maat
download pdf (168,56 KB) pdf
In veilige handen
download pdf (131,70 KB) pdf
Download
Jaarverslag Cliëntenraad 2014
download pdf (152,80 KB) pdf