Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

Pathologie

Klinische pathologie: de wetenschap achter uw diagnose en behandeling.

Pathologie betekent ziekteleer / ‘het begrijpen van ziekten’.

De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnoses. Hiervoor onderzoekt de klinische patholoog met een microscoop cellen (cytologie) en weefsels (histologie). De diagnose is nodig voor het opstellen (en evalueren) van een behandelplan voor een patiënt.

Daarnaast verricht de afdeling klinische pathologie postmortaal diagnostisch onderzoek, ook wel obductie genoemd.

De rol van de klinisch patholoog

De rol van de patholoog in het ziekenhuis is veelzijdig. De patholoog stelt de diagnoses van een groot aantal ziekten op grond van een karakteristiek beeld onder de microscoop. Een deel van deze ziekten onderzoekt de patholoog nog verder. Hij kijkt of de afwijking eigenschappen bevat die van belang zijn voor de verdere behandeling en/of prognose.

Ook kan de patholoog vaststellen in hoeverre een ziekteproces is uitgebreid en of een chirurgische behandeling compleet is geweest. Zo kan een patholoog onderzoeken of bijvoorbeeld een tumor ook op andere plaatsen in het lichaam is gegroeid. Deze uitslagen zijn vaak van doorslaggevend belang bij het bepalen van de verdere therapie.

Daarnaast is de pathologische diagnose een belangrijke kwalitatieve factor in het zorgtraject. De juistheid van een werkdiagnose / klinische diagnose kan door de patholoog worden bevestigd of ontkracht. Bijvoorbeeld na een operatie voor een ontstoken blinde darm, waarbij de patholoog achteraf de diagnose bevestigt (ontsteking) of ontkracht (normale blinde darm). Dit geldt ook voor obducties.

De patholoog is eveneens intensief betrokken bij (secundaire) preventie van ziekten. Zoals bij de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker.

Als gevolg van bovengenoemde taken is de patholoog in veel klinische overlegsituaties een belangrijke gesprekspartner voor de behandelaars.

Laboratorium voor Pathologie (LvP) Hoogeveen

Het Laboratorium voor Pathologie is gevestigd in ziekenhuislocatie Bethesda. Wij verrichten de pathologie diagnostiek voor de huisartsen in de regio Zuidwest-Drenthe, Noord-Overijssel en Hardenberg. Daarnaast verzorgen wij de diagnostiek voor ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen, Scheper in Emmen en het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg en huisartsen. De afdeling verricht ook postmortaal onderzoek (inwendig onderzoek op een overleden persoon). Hierbij maken we gebruik van de obductieruimte in ziekenhuislocatie Scheper.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Het Laboratorium voor Pathologie (LvP) van Ziekenhuis Bethesda ontvangt lichaamsmateriaal voor het verrichten van diagnostiek. Als de diagnose is gesteld, wordt het overgebleven materiaal volgens richtlijnen bewaard, tot wel 30 jaar lang. Dit materiaal kan worden gebruikt voor ‘nader gebruik’, bijvoorbeeld als controle materiaal of voor onderwijsdoeleinden. Ook kan het worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dit zal altijd ‘gepseudonimiseerd anoniem’ gebeuren. ‘Nader gebruik’ mag nooit ten koste gaan van het belang van de patiënt. In de regel wordt er van uit gegaan dat u geen bezwaar heeft tegen dit ‘nader gebruik’. Indien u hier toch bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts of bij het LvP, via email: palab@treant.nl of telefonisch: (0528) 286 631. Dit moet bij iedere afname van lichaamsmateriaal opnieuw worden aangegeven.

Meer informatie over ‘nader gebruik’ kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Pathologie (NVVP; www.pathology.nl) of de website van de Federatie van Medische Wetenschappelijke Verenigingen (FEDERA; www.federa.org).