Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

Geriatrie

Een geriater houdt zich bezig met de oudere mens en met ziektes die te maken hebben met het ouder worden. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen, bijvoorbeeld:

  • problemen met het lopen en vallen;
  • polyfarmacie: het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
  • somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek;
  • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren;
  • geheugenproblemen en verwardheid;
  • een van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen.

Een geriater kijkt naar al deze problemen en naar de gehele mens.

Zelfredzaamheid

De geriater coördineert de hulp- en zorgvraag van de oudere patiënt. Daarbij staat het herstel en het behoud van de zelfredzaamheid van de patiënt voorop. Tegelijkertijd houdt de geriater de geestelijke gesteldheid van de patiënt in de gaten en kijkt hoe de verzorging thuis geregeld is. 

Het belangrijkste doel is dat de oudere patiënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven functioneren.

Samenwerking met Scheper Ziekenhuis

De geriatrische zorg wordt tijdelijk geboden in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Wanneer problemen complex of acuut zijn, is het in sommige situaties noodzakelijk om een patiënt een korte tijd op te nemen. Ook daarvoor gaat de patiënt naar de verpleegafdeling van Geriatrie (GAAZ) in het Scheper Ziekenhuis. De geriater neemt het besluit om u op te nemen altijd in overleg met de u en/of uw familie.

Geheugenpolikliniek

Wat veel voorkomt bij oudere patiënten zijn geheugenproblemen. Ziekenhuis Bethesda heeft een geheugenpolikliniek waar deze patiënten terecht kunnen.

Lees meer over geheugenpolikliniek bij het specialisme neurologie.