Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

Expertisecentrum voor Wondzorg

Het hebben van een wond is soms erg ingrijpend. Vaak speelt bij een complexe wond een onderliggende ziekte, zoals vaatlijden of suikerziekte, een belangrijke rol. Deze wonden hebben een deskundige aanpak nodig, waarbij meerdere medisch specialismen betrokken zijn. En dat gebeurt in het Expertisecentrum voor Wondzorg.

Optimale zorg

Het Expertisecentrum voor Wondzorg is het enige centrum in Nederland dat de inzichten van de wondverpleegkundigen, het Bethesda Diabetes Centrum en het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde combineert. Buiten de muren van het ziekenhuis stemt het Expertisecentrum voor Wondzorg de zorg af met de huisarts en/of thuiszorgorganisaties. Op deze manier bieden we patiënten met complexe wonden de beste zorg.

Wondverpleegkundigen

Ziekenhuis Bethesda heeft speciale wondverpleegkundigen in huis. Zij bezitten expertise op het gebied van wondbehandeling en materiaalgebruik. Patiënten zijn dus altijd verzekerd van vakkundige zorg rond complexe wonden.