Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

Diëtetiek

De diëtist is de specialist op het gebied van voeding en dieetbehandeling in het ziekenhuis.

Voedingsadvies

Op verzoek van de specialist of gespecialiseerd verpleegkundige, stelt de diëtist een dieetbehandelplan op. De diëtist bekijkt samen met u wat de behandeldoelen zijn, waarbij de diëtist rekening houdt met het individuele eetpatroon en de persoonlijke situatie. Daarnaast worden praktische aanwijzingen gegeven om het dieet te kunnen volgen. Als u naar huis gaat, geeft de diëtist adviezen mee voor thuis. Als dat nodig is, wordt een afspraak gemaakt over wie de begeleiding daar voortzet. Soms schrijft de diëtist dieetpreparaten voor (zoals drinkvoeding of sondevoeding). Als u deze preparaten ook thuis gaat gebruiken, vraagt de diëtist een machtiging aan voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Binnen het ziekenhuis

Tijdens opname en/of op de polikliniek geeft de diëtist specialistisch advies over voeding. De dietist werkt samen met verschillende disciplines zoals arts, gespecialiseerd verpleegkundige en fysiotherapeut etc.

Bij opname in Bethesda screent een verpleegkundige, met behulp van de SNAQ-score, elke patiënt op ondervoeding. Als de voedingstoestand niet goed is, krijgt de patiënt een eiwitverrijkt dieet met tussendoortjes. Bij ernstige ondervoeding komt de diëtist binnen 24 uur langs en stelt een dieetbehandelplan op.

Kwaliteit

De diëtisten van Bethesda zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Afspraak
Zie ook
Interessant
Goede zorg voor gezonde botten (zorgkrant, juni 2015)
download pdf (215,35 KB) pdf