Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

Bethesda Diabetes Centrum

Diabetes wordt ook wel ‘suikerziekte’ genoemd. De officiële naam is diabetes mellitus. Iemand met diabetes mellitus heeft een verhoogde bloedglucose.

Patiënt centraal

Een goede behandeling is belangrijk om de kans op complicaties te voorkomen of uit te stellen. Daarbij speelt u als patiënt een centrale rol. Samen met deskundigen uit het diabetesteam kiest u de voor u juiste en best passende behandeling.

Diabetesteam

In het Bethesda Diabetes Centrum werken deskundigen uit verschillende disciplines nauw samen. Zo kunnen we optimale diabeteszorg garanderen.

Het diabetesteam bestaat uit de volgende deskundigen:

  • internist;
  • diabetesverpleegkundige;
  • diëtist;
  • podotherapeut;
  • oogarts;
  • medisch psycholoog.

Internist

De internist is een medisch specialist en richt zich op de totale medische conditie van de patiënt. Daarbij let hij op specifieke medische aspecten van diabetes en eventuele bijkomende problemen.

Naast de regulatie van de bloedglucosewaarden besteedt de internist aandacht aan andere factoren die de kans op hart- en vaatziekten beïnvloeden: gewicht, roken, vetgehalte in het bloed, orgaanfuncties (zoals nierfunctie), eiwit in de urine en bloeddruk.

Uw internist bespreekt met u de onderzoeksresultaten en het behandelplan. Hij kan u doorverwijzen naar een diabetesverpleegkundige of een andere deskundige in het Bethesda Diabetes Centrum.

De internisten zijn:

Diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige praat met de patiënt over alles wat er komt kijken bij diabetes mellitus en de behandeling ervan. Tijdens dit consult kunt u vragen stellen en praktische zaken aanleren, zoals bloedglucose meten of insuline spuiten. Het gaat erom dat u zichzelf zo goed mogelijk kunt redden in zowel dagelijkse situaties als in crisissituaties.

Naast regulatie van de bloedglucosewaarden komen ook de andere factoren die de kans op complicaties beïnvloeden aan bod. Als het nodig is kan de diabetesverpleegkundige met de internist overleggen om de behandeling tussentijds aan te passen.

De diabetesverpleegkundigen van het Bethesda Diabetes Centrum zijn: G. BijlsmaA. DunningJ. van Faassen en H. Merks.

Diëtist

Uw bloedglucosewaarden hangen samen met de soort en hoeveelheid voeding die u gebruikt. Daarom speelt de voeding een grote rol in de behandeling bij diabetes. Een diëtist kan allerlei voedingsadviezen geven, aangepast op uw specifieke situatie die voor u persoonlijk van belang zijn. Bijvoorbeeld uit eten gaan, sporten, werken of reizen. Hiervoor zijn meestal meerdere gesprekken nodig. Het advies is om jaarlijks de diëtist te bezoeken. De diëtist van het Bethesda Diabetes Centrum is H. Keur.

Podotherapeut

Een podotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen en voorkomen van voetklachten en is de specialist in de behandeling en preventie van de ‘diabetische voet’. Bij een verstoord gevoel in de voeten of bij een verminderde doorbloeding is de kans op wondjes aan de voeten vergroot. Vaak genezen de wondjes bij mensen met diabetes trager.

De podotherapeut behandelt eventuele standsafwijkingen van de voeten, wondjes en/of ontstekingen. Hierbij valt eveneens te denken aan knie-, heup-, en rugklachten. De podotherapeuten van het Bethesda Diabetes Centrum zijn M. Fokke en M. Grote Punt.

Oogarts

De oogarts heeft zich gespecialiseerd in aandoeningen van de ogen. Bij diabetes mellitus bestaat onder andere de kans op een afwijking aan het netvlies (retinopathie). Het risico op diabetische retinopathie neemt toe naarmate u langer diabetes heeft. Omdat deze afwijkingen goed te behandelen zijn, is het belangrijk de ogen jaarlijks te laten controleren.

In het Bethesda Diabetes Centrum kunnen foto`s gemaakt worden van het netvlies om eventuele afwijkingen op te sporen. Van te voren worden de pupillen verwijd met oogdruppels. Daarom wordt afgeraden zelf auto te rijden na dit onderzoek.

Medisch psycholoog

De psycholoog kan extra begeleiding bieden bij zorgen of problemen bij diabetes mellitus, zoals depressieve klachten, spuitangst of angst voor hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel).

Wetenschappelijk onderzoek

Aan het Bethesda Diabetes Centrum is een onderzoekscentrum verbonden. Het Bethesda Diabetes Research Center houdt zich bezig met onderzoek naar veiligheid en effectiviteit van nieuwe methoden, technieken en geneesmiddelen voor mensen met diabetes mellitus. Het team van het Bethesda Diabetes Research Center bestaat uit:
dr. A. Kooy, dr. F. Huvers, A. Faber, MSc, B. Wierbos, A. Kleine en P. Schutten.

Afspraak
Zie ook
Artikelen
Artikel Consumentenbond over diabeteszorg
download pdf (433,51 KB) pdf
HOME-studie: combinatietherapie van insuline en metformine
download pdf (73,45 KB) pdf
Op de bank met ... patiënt en arts in gesprek (zorgkrant, juni 2015)
download pdf (162,78 KB) pdf
Zie ook