Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

Kanteltafeltest

Uw behandelend arts stelt voor bij u een kanteltafeltest te doen. Op deze pagina kunt u lezen wat deze test in­houdt en wat u dan te wachten staat. De wachttijd voor deze test varieert en kan oplopen tot twee maanden.

Voor deze test wordt u een dag opgenomen. Het opnamebureau neemt telefonisch contact met u op over de datum van deze dagopname.

Afspraak

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de Dagbehandeling op de 3e verdieping van het ziekenhuis.

Wat is een kanteltafeltest?

Een kanteltafeltest is een onderzoek waarbij de samen­werking tussen de hersenen en het hart wordt uitgetest. Deze samenwerking is van groot belang voor het regelen van de bloeddruk en polsslag bij:

  • verandering van lichaamshouding
  • langdurig staan in een bepaalde houding.

De test kan duidelijkheid geven bij klachten van onbegrepen flauwtes.

Een lichaamshouding zoals liggen en zitten eist veel minder van het hart en de bloedsomloop dan staan en lopen. Bij een staande houding moet het hart het bloed, tegen de zwaartekracht in, naar de hersenen pompen.

Bij het staan en lopen hebben de spieren in de benen een belangrijke functie bij het regelen van de bloeds­omloop: beenspieren zijn dus goede ‘maatjes’ van het hart. Lang bewegingsloos in één houding staan is veel vermoeiender dan actief staan (bijvoorbeeld door steeds het zwaartepunt van het lichaam bijna onge­merkt van de tenen naar de hakken te verplaatsen).

Bij lang en bewegingsloos staan spelen de beenspieren geen rol en helpen hart en bloedsomloop dus niet bij het handhaven van (een normale) bloeddruk. De aan­pas­singen van de bloeddruk moeten door de hersenen worden geleverd en dit kan wel eens fout gaan, met als
gevolg een plotselinge aanval van duizelig­heid of een flauwte.

Om het samenspel van de regelsystemen in ons lichaam te testen, moet een staande houding worden na­ge­bootst onder bewaking van bloeddruk en hartslag en wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Dit nabootsen kan door middel van het kantelen van de tafel waarop u ligt. De test is pijnloos en ongevaarlijk.

Het onderzoek

Het onderzoek gebeurt op de afdeling Radiologie en Functieonderzoeken. De verpleegkundige brengt u naar de onderzoekskamer. U gaat op een speciale onder­zoeks­tafel liggen. Gegevens worden op de computer geregistreerd via een apparaatje aan de pols en een bandje om de vinger. Omdat de onderzoekstafel wordt gekanteld, krijgt u een veiligheidsband over uw borst en knieën en worden uw voeten op een voetensteun gezet.
Na 10 minuten plat liggen wordt de onderzoekstafel gekanteld tot een hoek van 70°, waarbij u bijna rechtop komt te staan.

De test is het meest betrouwbaar als u zo passief mogelijk staat. Het is dan ook belangrijk dat u zoveel mogelijk de beenspieren ontspant en u zoveel mogelijk laat ‘hangen’ in de banden. Om te voorkomen dat het hart wordt geholpen, mag u de kuitspieren niet aan­spannen.
De rechtopstaande houding duurt 10 à 20 minuten waarbij de hartslag en de bloeddruk continu worden gemeten. Als er veranderingen in deze metingen zijn, vragen we u of dit voor u herkenbare klachten zijn.

Als er na 10 minuten ‘staan’ geen bloeddrukdaling optreedt, kunnen we de test verfijnen. U krijgt dan een spray onder de tong met een medicijn dat de bloeddruk beïnvloedt.

Als de bloeddruk daadwerkelijk daalt, eventueel met vertraging van de polsslag en u daarbij de klachten herkent, is de test afwijkend van normaal (positief).

Hierna wordt de tafel weer horizontaal gezet en de bloeddruk kan zich weer herstellen tot normaal. Dit duurt slechts enkele seconden. Als de bloeddruk weer op een normale waarde is gekomen, is het onderzoek klaar en mag u weer naar huis.

De uitslag

Als het onderzoek negatief is, mag u naar de afdeling terug en snel weer naar huis.
Als het onderzoek positief (afwijkend van normaal) is:

  • blijft u een paar uur ter observatie op de afdeling
  • bespreekt de arts dit met u bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek.

Voorbereiding

De arts die het onderzoek aanvraagt, spreekt met u af met welke medicijnen u eventueel voor het onderzoek moet stoppen.

Het is verstandig voor deze dag vervoer te regelen. In verband met flauwtes wordt deelnemen aan het verkeer meestal afgeraden.