Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

Blokkade van het SI gewricht

Pijnklachten laag in de rug komen soms vanuit het Si-gewricht, dat zich tussen het heiligbeen en het zitbeen bevindt. Hoewel meestal de pijn onder in de rug wordt gevoeld, is soms ook sprake van een uitstralende pijn naar het gehele been. De pijn kan zelfs doorlopen tot in de voet. Dit komt doordat de zenuwen die naar het been gaan, dichtbij aan de voorkant van het Si-gewricht lopen. Als het gewricht op de zenuw drukt, veroorzaakt dit pijn.

Voor deze behandeling wordt u 1 tot 2 uur opgenomen. U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie op afdeling 3. U wordt dan doorverwezen naar de zaal voor pijnbestrijding.Voordat de definitieve blokkade wordt uitgevoerd, krijgt u eerst een proefbehandeling.

Voorbereiding

 • Wij adviseren u gemakkelijk zittende kleding aan te doen
 • Geen pijnmedicijnen innemen vanaf het avondeten op de dag voorafgaand aan de proefbehandeling
 • Stoppen met antistollingsmedicijnen. Uw arts zal dit met u bespreken.
 • U hoeft niet nuchter te zijn
 • Vervoer naar huis regelen, omdat u na de behandeling niet zelf mag rijden.

Proefbehandeling

Tijdens deze behandeling ligt u op uw buik. De huid wordt schoongemaakt met chloorhexidine, dit is alcohol met een roze kleur.

Deze kleur blijft achter op de huid en is dus geen allergische reactie. Met behulp van een röntgenapparaat wordt de naald op de juiste plaats gezet. Zodra de naald op de goede plaats is, wordt de positie gecontroleerd met röntgendoorlichting. Is de plaatsing correct, dan wordt een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof ingespoten. Door verdoving van het SI-gewricht probeert de specialist vast te stellen of dit gewricht inderdaad de oorzaak van de pijn is.

Na de proefbehandeling is het de bedoeling dat u die activiteiten gaat doen die u de pijnklachten gaf. Als blijkt dat de pijn verminderd is, of zelfs voor een paar uur is verdwenen, kan in een volgende behandeling een definitieve blokkade worden gemaakt.

Definitieve blokkade

De definitieve blokkade wordt bijna op dezelfde manier uitgevoerd als de proefbehandeling. Ook hiervoor meldt u zich op afdeling 3 en wordt u 1 tot 2 uur opgenomen.

Wanneer de naald op de goede plaats zit, wordt behalve verdoving ook corticostereoïden ingespoten. Dit is een medicijn dat ervoor zorgt dat de irritatie van het gewricht afneemt.

Complicaties en bijwerkingen

Na de blokkade van het Si-gewricht zijn er nauwelijks complicaties te verwachten. Door de verdoving kunt u last krijgen van krachtverlies, tintelingen of een doof gevoel. Omdat het niet te voorspellen is hoe lang de verdoving werkt, is het noodzakelijk dat u begeleid wordt naar huis en indien nodig, gebruik maakt van een rolstoel.

Complicaties en bijwerkingen kunnen zijn:

 • een bloeduitstorting kan ontstaan als een vaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms napijn
 • spierpijn op de plaats waar geprikt is.
 • tijdelijke krachtsvermindering; dit kan enkele uren duren en komt door de verdoving.
 • rood gelaat.
 • soms wat vocht vasthouden.
 • wanneer u diabetes heeft, kunnen uw bloedsuikers. ontregeld raken, daarom is het verstandig een extra glucose controle af te spreken.
 • ontregeling van de menstruatie en onbetrouwbaarheid van de pil.