Pathologie

Pathologie betekent ziekteleer. Een patholoog bestudeert cellen en weefsels, onder meer met de microscoop. Op basis van dit onderzoek stelt hij de diagnose, vaak in overleg met andere medisch specialisten.

De patholoog behandelt dus niet zelf, maar werkt samen met behandelend artsen. Soms onderzoekt hij ook weefsel ná de behandeling. Dan bekijkt hij of de behandeling effect heeft gehad.