Intensive care

Op de intensive care (IC) behandelen we patiënten met levensbedreigende aandoeningen. De vitale functies van deze patiënten zijn bedreigd. Dit zijn lichaamsfuncties die nodig zijn om in leven te blijven. Over het algemeen is dit de werking van het hart, de bloedsomloop en de longen. Maar soms is het ook de werking van de nieren en andere organen.

Patiënten

Op de intensive care kunnen de volgende patiënten liggen:

  • na grote operaties, onder andere van de slagader of grote darmoperaties;
  • met een ernstige longontsteking of bloedvergiftiging (sepsis);
  • na een reanimatie.

Apparatuur

De intensive care is uitgerust met speciale bewakings- en behandelapparatuur. Deze apparatuur kan de functies van organen en orgaansystemen ondersteunen of vervangen. Ziekenhuis Bethesda beschikt over de nieuwste apparatuur. Op de intensive care staan acht bedden, waarvan vijf beademingsbedden. De afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen op niveau 1.

Medium care

Ziekenhuis Bethesda heeft sinds 2009 een mediumcareafdeling. Hier komen patiënten terecht die een intensievere bewaking nodig hebben dan op de gewone verpleegafdeling mogelijk is, maar nog geen intensive care behandeling nodig hebben.

Deze mediumcareafdeling doet ook dienst als hartbewakingsafdeling. Dit wordt ook wel de CCU (Coronary Care Unit) genoemd. Daarnaast kunnen op de mediumcareafdeilng patiënten na een verse beroerte (korter dan 48 uur geleden) opgevangen worden. Dit heet ook wel de stroke unit.

Samenwerking

Ziekenhuis Bethesda werkt intensief samen met het Scheperziekenhuis in Emmen. Daarnaast werkt Ziekenhuis Bethesda samen met de Isala klinieken in Zwolle binnen de Intensive care regio IJssel-Vecht.

Dankzij deze samenwerkingsverbanden waarborgen wij de kwaliteit van de intensive care. Patiënten kunnen zo  op de algemene intensive care dichtbij in hun eigen woonplaats behandeld worden, als het mogelijk is. Als het medisch vereist is, kunnen zij op een specialistische intensive care in een groter ziekenhuis behandeld worden.

Ambulance
Het vervoer van IC-patiënten wordt vanuit zeven centra in Nederland gecoördineerd. Ziekenhuis Bethesda behoort tot het verzorgingsgebied van het MICU-coördinatiecentrum van het UMCG in Groningen. Een MICU (Mobiel Intensive Care Unit) is een speciale ambulance met alle apparatuur aan boord die noodzakelijk is voor verantwoord transport van IC-patiënten. Op deze ambulance gaat een IC-verpleegkundige en een intensivist mee.

Nazorg

Veel mensen hebben nog behoefte aan informatie en steun na een vaak heftige opname op de intensive care. We bieden patiënten die een week of langer op de intensive care hebben gelegen steun bij het verwerken van de periode die ze opgenomen zijn geweest. Deze steun kunnen patiënten op de post-ic poli krijgen. Zij krijgen daarvoor afspraak op de polikliniek waarbij ze een gesprek hebben met de intensivist en IC-verpleegkundige van Ziekenhuis Bethesda.

Mensen hebben soms nog lang klachten na een ic-opname. In de meeste gevallen gaan deze klachten weer weg , maar ze kunnen ook lang aanhouden. Veel voorkomende klachten zijn:
- Slapeloosheid;
- Nachtmerries;
- Verminderde eetlust;
- Psychische klachten.

De website www.opeenicliggen.nl is een informatieve site waarop u veel informatie kunt vinden over het liggen op een intensive care en de periode erna. Lees verder.