Diëtetiek

Een diëtist is gespecialiseerd in voeding en eetgewoontes. Zij kan u helpen wanneer u gezondheidsproblemen hebt die samenhangen met voeding. Ook als u advies wilt over uw voedingsgewoonten, kunt u bij een diëtist terecht. Een doorverwijzing via een arts is niet nodig.

Bij een aantal ziektes en aandoeningen verwijzen artsen vaak naar een diëtist, zoals bij: diabetes mellitus, overgewicht, hart- en vaatziekten, voedselallergie, ongewild gewichtsverlies, ondervoeding, obstipatie, COPD en kanker.

Voedingsadvies

De diëtist verzamelt informatie over uw klachten, medicijnen, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Op basis daarvan stelt ze een behandelplan en dieetadvies op. Dit gaat in overleg met u.

De diëtist begeleidt u bij het opvolgen van dit advies. Samen bepaalt u wat u kunt eten en hoe u uw voedingsgewoonten kunt veranderen. Het doel is dat u zelfstandig keuzes leert maken wat betreft voeding.

Binnen het ziekenhuis

Diëtisten werken ook voor de verpleegafdelingen van Ziekenhuis Bethesda. Zij geven adviezen aan patiënten, verpleging en artsen. Een verpleegkundige screent elke patient op ondervoeding bij opname in Ziekenhuis Bethesda. Als de voedingstoestand niet goed is, stelt de diëtist een behandelplan op.

Kwaliteit

De diëtisten van Ziekenhuis Bethesda zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.